आचार्य परिवार

क्र शिक्षक का नाम  पद  शैक्षणिक योग्यता  व्यावसायिक योग्यता  पूर्ण पता  मोबाईल नम्बर
1 श्री दीपक जी चंदेवा प्राचार्य एमा.काॅम बी.एड. सरदार वार्ड सोहागपुर 8120094295
2 श्री प्र्रेमनारायण शुक्ला प्रधानाचार्य एमा.काॅम बी.एड. तारबाहर सोहागपुर 9770552389
3 श्रीमति  मीरा गोस्वामी आचार्य एम.एस.सी. रसायन बी.एड. शास्त्रीवार्ड सोहागपुर 9406710766
4 श्री निरंजंन देव आरसे आचार्य एम.ए. हि.समा.राज. बी.एड. तिलक वार्ड 9753089897
5 श्रीमति  कल्पना शर्मा आचार्य एम.ए. इतिहास बी.एड. तिलक वार्ड 7415388479
6 श्री सतोष चैरसिया आचार्य एम.ए. संस्कृत जवाहर वार्ड 8827889375
7 श्रीमति नीलकांता द्विवेदी आचार्य एम.ए. संस्कृत शास्त्रीवार्ड सोहागपुर 9589526964
8 श्रीमती ऊषा शुक्ला आचार्य एम.ए. संस्कृत बी.टी.आई तारबाहर सोहागपुर 9773831185
9 श्री संतोष पटैल आचार्य एम.ए. संस्कृत डी.एड. नगतरा खापा 9926341591
10 श्री मुकेश साहू आचार्य एम.काॅम जवाहर वार्ड 9329794273
11 श्री सुधीर मीना आचार्य एम.ए. हिन्दी तिलक वार्ड 7354838878
12 श्रीमति महिमा सोनी आचार्य हा.से (कला) डी.एड. जवाहर वार्ड 9754816508
13 श्री प्रेमनारायण सराठे आचार्य हा.से (जीव.वि.) तारबाहर सोहागपुर 8602258796
14 श्रीमतिकीर्ति चैरसिया आचार्य हा.से (जीव.वि.) किलापुर वार्ड 9588910406
15 श्रीमति शारदा चैधरी आचार्य बी.ए. शास्त्रीवार्ड सोहागपुर 8982645650
16 श्री भोजराज नागवंशी आचार्य बी.ए. बी.एड. शास्त्रीवार्ड सोहागपुर 8517954523
17 कु रचना मालवीय आचार्य बी.एस.सी.गणित बी.एड. जवाहर वार्ड 9770563441
18 श्री धर्मेेन्द्र रघुवंशी आचार्य एम.ए. अंग्रेजी डी.एड. रघुवंशी पुरा 9752204639
19 श्री राजेन्द्र गिरि आचार्य हा.से (कला) शास्त्रीवार्ड सोहागपुर 7869843235
20 श्री सुखलाल पटैल आचार्य एम.ए. हिन्दी डी.एड. रामगंज वार्ड 8878382920
21 श्री जीवन दुबे आचार्य बी.एस.सी. (गणित) मातापुरा सोहागपुर 8103294060
22 श्री लालसाहब पटैल आचार्य बी.एस.सी. विज्ञान बी.एड. शास्त्रीवार्ड सोहागपुर 9424029924
23 श्री पंचमसिंह नागवंशी आचार्य एम.एस.सी. रसायन बी.एड. ग्राम लांघा बम्होरी 7024780560
24 श्रीमति कृष्णा मालवीय आचार्य बी.ए. बी.एड. रामगंज वार्ड 7806020686
25 श्रीमती नीता भावसार आचार्य बी.ए. रामगंज वार्ड 9009497156
26 श्री संतोष देवालिया आचार्य एम.ए. अंग्रेजी डी.एड. तिलक वार्ड 9425638524
27 श्री सत्येन्द्र दुबे आचार्य एम.काॅम एम.ए. अर्थ. मातापुरा सोहागपुर 9406551723
28 श्री हेमंत कुमार पांडे लिपिक एम. ए.अर्थ. च्ळक्ब्। मातापुरा सोहागपुर 8370091008
29 श्री राजेश सोनी लिपिक बी.काॅम च्ळक्ब्। जवाहर वार्ड 9754816508
30 श्री प्रदीप देवलिया आचार्य एम ए हिन्दी च्ळक्ब्। बी.एड.डी.एड.़ तिलक वार्ड 9425645604
31 श्री देवेन्द्र कुमार दुबे परीक्षणकालीन  आचार्य एम.एस.सी. माइको बालाजी. बी.एड. शास्त्रीवार्ड सोहागपुर 9826981864
32 श्री राजकिशोर रघुवंशी परीक्षणकालीन  आचार्य एम.एस.रसायन बी.एड. ग्राम कनमेशरा 9575533246
33 श्री गौरव नागवंशी परीक्षणकालीन  आचार्य बी.ए. अंग्रेजी डी.एड. ग्राम लांघा बम्होरी 9425645769
34  श्रीयोगेश भागर्व परीक्षणकालीन  आचार्य बी.ए.ए. डी.एड. मारूपुरा 7089613765
35 श्री चन्द्रभूषण भदौरिया परीक्षणकालीन  आचार्य एम.ए. हिन्दी बी.एड ग्राम गुरारिया 7692849766
36 श्री दीपक रघुवंशी परीक्षणकालीन  आचार्य बी.एस.सी. गणित डी.एड. नवलगाॅव 8819997655
37 कु मुस्कान पवार परीक्षणकालीन  आचार्य हाय.सेे. इन्द्रवार्ड 76920005894
38 कु मोनिका सूर्यवंशी परीक्षणकालीन  आचार्य हाय.सेे. गांधीर्वाउ 7697133538
39 श्रीमती रोशनी ठाकुर परीक्षणकालीन  आचार्य एम.काॅम शास्त्रीवार्ड 799982057
40 कु रचना मालवीय आचार्य बी.एस.सी.गणित बी.एड. जवाहर वार्ड 9770563441
41 श्री संजय बानवंशी आचार्य बी.एस.सी.गणित बी.एड. शास्त्रीवार्ड सोहागपुर 9098756756